www.RAZHODOMERI.com - РАЗХОДОМЕРИ - За търговско и контролно мерене
home
zaopwrazhodomerdrugidownl
за нас
     
Търговски
разходомери
   •  SBM, 30-1500 л/м
   •  BM, 100-4000 л/м
   •  BMV, 100-400 л/м
   •  P4000, 1500-4000 л/м
   •  LBM, до 16000 л/м
   •  BMD, 4000 л/м
   •  За LPG
   •  От неръждаема стомана
Контролни
разходомери
   •  K24, 5-120 л/м
   •  K33-K44, 20-120 л/м
   •  K200, 0.1-2.5 л/м
   •  K400, 1-30 л/м
   •  K600/3, 6-150 л/м
   •  K600/4, 6-150 л/м
   •  K900, 50-500 л/м
   •  Пистолети с разходомер
Бензиноколонки
   •  Бензиноколонки
   •  Газколонки
   •  Колонки за AdBlue
   •  Ведомствени колонки
   •  Трансферни помпи с
       разходомер
   •  Резервни части
Други продукти
   •  Компенсатори
   •  Маркучи
   •  Помпи
   •  Бензиностанции
   •  Бензиновози
   •  Газовози
   •  Циментовози

DOWNLOAD  Каталог индустриално оборудване

  Пълнещи ръкави, разходомери, помпи, клапани, наблюдателни стъкла, шарнири, компенсатори и др.

  Каталог маркучи

  Индустриални маркучи за хранителна, химическа, петролна, строителна и др. промишлености.

  Каталог фитинги

  Накрайници за маркучи, бързи куплунзи, кулпунзи с клапан, отсекателни клапани, шарнири и др.

  Каталог цистерни

  Оборудване на цистерни за бензин, газ, химически продукти, хранителни продукти и др.

  Каталог бензиностанции

  Оборудване за бензиностанции, метанстанции, газостанции.

  Конвертираща таблица

  

  Таблица за химическа съвместимост на метали