www.RAZHODOMERI.com - РАЗХОДОМЕРИ - За търговско и контролно мерене
home
zaopwrazhodomerdrugidownl
за нас
     
Търговски
разходомери
   •  SBM, 30-1500 л/м
   •  BM, 100-4000 л/м
   •  BMV, 100-400 л/м
   •  P4000, 1500-4000 л/м
   •  LBM, до 16000 л/м
   •  BMD, 4000 л/м
   •  За LPG
   •  От неръждаема стомана
Контролни
разходомери
   •  K24, 5-120 л/м
   •  K33-K44, 20-120 л/м
   •  K200, 0.1-2.5 л/м
   •  K400, 1-30 л/м
   •  K600/3, 6-150 л/м
   •  K600/4, 6-150 л/м
   •  K900, 50-500 л/м
   •  Пистолети с разходомер
Бензиноколонки
   •  Бензиноколонки
   •  Газколонки
   •  Колонки за AdBlue
   •  Ведомствени колонки
   •  Трансферни помпи с
       разходомер
   •  Резервни части
Други продукти
   •  Компенсатори
   •  Маркучи
   •  Помпи
   •  Бензиностанции
   •  Бензиновози
   •  Газовози
   •  Циментовози
ТЪРГОВСКИ РАЗХОДОМЕРИ    Високоточни разходомери за търговско мерене с висок клас на точност. Вписани в регистъра като средство за измерване. С електронна или механична глава. За бензин, дизел, биодизел, биоетанол, LPG, JET, химикали и храни. Производство на ISOIL.
КОНТРОЛНИ РАЗХОДОМЕРИ    Контролни разходомери за отчитане на дебит на дизел, биодизел, антифриз и леки химикали. От 1/8” до 3”. Висока точност. Производство на PIUSI.
ТРАНСФЕРНИ
ПOМПИ
С РАЗХОДОМЕР
    Комплект помпа, разходомер, пистолет, маркучи, филтър и др. Групата ST може да се комбинира с различни разходомери и помпи. Виж брошурата. Работи с различни продукти и с различен дебит.
БЕНЗИНОКОЛОНКИ    Бензиноколонки, газколонки, комбинирани колонки за търговско мерене TATSUNO BENC. Ведомствени колонки за дизел PIUSI. Трансферни помпи с брояч PIUSI.
ДОЗИРАЩИ КЛАПАНИ    За дозиране на количество. Двустъпкави и многостъпкови. От 3/4” до 6”.
ПУЛС КОДЕРИ    Извежда правоъгълен импулс. За свързване към електронна глава.
ЕЛЕКТРОННИ ГЛАВИ    За монтаж на разходомер. За бензиновози и за стационарна работа.
МАСТЕР МЕТРИ    За контрол на разходомери.
ФИЛТРИ    Филтри за горива от ¾” до 10”.