www.RAZHODOMERI.com - РАЗХОДОМЕРИ - За търговско и контролно мерене
home
zaopwrazhodomerdrugidownl
за нас
     
Търговски
разходомери
   •  SBM, 30-1500 л/м
   •  BM, 100-4000 л/м
   •  BMV, 100-400 л/м
   •  P4000, 1500-4000 л/м
   •  LBM, до 16000 л/м
   •  BMD, 4000 л/м
   •  За LPG
   •  От неръждаема стомана
Контролни
разходомери
   •  K24, 5-120 л/м
   •  K33-K44, 20-120 л/м
   •  K200, 0.1-2.5 л/м
   •  K400, 1-30 л/м
   •  K600/3, 6-150 л/м
   •  K600/4, 6-150 л/м
   •  K900, 50-500 л/м
   •  Пистолети с разходомер
Бензиноколонки
   •  Бензиноколонки
   •  Газколонки
   •  Колонки за AdBlue
   •  Ведомствени колонки
   •  Трансферни помпи с
       разходомер
   •  Резервни части
Други продукти
   •  Компенсатори
   •  Маркучи
   •  Помпи
   •  Бензиностанции
   •  Бензиновози
   •  Газовози
   •  Циментовози

» Продукт на месеца

    OPW маркет e създадена през 2005 г. като компания за доставка и сервиз на индустриално оборудване.
Ние сме водеща компания в:
    - Доставка и сервиз на оборудване за бензиновози, газовози, брашновози, циментовози, химикаловози и други транспортни средства за опасни товари.
Имаме добре изградена сервизна база.
    - Доставка на оборудване за петролни и химически автоестакади и ЖП естакади.
    - Маркучи и накрайници за маркучи.
    - Индустриални помпи и разходомери. Сервиз на помпи. Вакуумни помпи BUSCH, ламелни и центробежни помпи BLACKMER, Alfons Haar, PIUSI, други.
    - Доставка на оборудване на бензиностанции
От 2007г. OPW market предлага пълна гама разходомери за търговско и контролно мерене. Наши партньори са:

Isoil impianti PIUSI

   Разходомерите ISOIL са идеално решение когато имате нужда от търговско мерене на дизел, бензин, LPG, JET, биодизел, биоетанол, други горива, химикали, храни и други. С огромната си продуктова гама те са подходящи за бензиновози, газовози, петролни терминали и на много други места.
 
   Когато имате нужда от контролно измерване до 500 лт/м най-подходящия избор е разходомер PIUSI. За дизел, биодизел, AdBlue, антифриз, течност за чистачки и леки химикали.
 
   Когато ви трябва бензиноколонка, газколонка, ведомствена колонка, колонка за AdBlue или просто трансферна помпа с разходомер ние ще предложим правилното решение.
 
   Пълен набор от продукти за мерене от OPW market ще намерите тук